Zakład produkcji Pellet - LTD Bioenergy Vinnytsa, Ukraine


W lipcu 2013 roku zakończyliśmy projekt związany z budową Zakładu Przetwórstwa Biomasy Agro na Pellet w okolicach Winnicy na Ukrainie. W ramach powyższej inwestycji odpowiedzialni byliśmy m.in. za:

  • określenie wytycznych budowlanych dla projektowanego zakładu,
  • przygotowanie projektu technologicznego dla fabryki o wydajności 45.000 Mg,
  • Konsultacje dot. modernizacji urządzeń w celu dostosowania ich do pracy w fabryce Pelletu Agro,
  • Nadzór nad montażem technologii,
  • Rozruch linii technologicznej i optymalizacja wydajności.

Wydajność zakładana przez Inwestora została osiągnięta już w 2 dniu rozruchu technologicznego zakładu. Tymsamym kolejny raz potwierdziliśmy nasze kompetencje w realizacji przedsięwzięć tego typu.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć wykonanych w trakcie prac montażowych oraz podczas rozruchu technologicznego fabryki.


Galeria LTD Bioenergy Vinnytsa, Ukraine